Eriti hästi tuleb toit välja siis, kui sul pole seda vaja kellelegi teisele pakkuda!